Skip to content

Ügyintézés Azonnal

logo-kicsi-gold

ugyintezesazonnal.hu

A nyugdíjmegállapítás lépcsőzetes folyamata a kérelem benyújtástól a nyugdij összegének megállapitásáig

Azoknak szeretnék segítséget nyújtani, akik közeljövőbe vagy esetleg pár éven belül tervezik a nyugdíjba vonulást.

Nagyon fontos, hogy első körben kell, tisztázni, hogy a nyugdíj előtt álló kizárólag Magyarországon vagy külföldön is dolgozott? 

Ennek azért van jelentősége mivel a magyar vagy is a nemzeti nyugdíj megállapítás folyamata eltér a külföldön dolgozó külhoni magyarok nyugdíjmegállapítás folyamatától.

A hazai és nemzetközi nyugdíjigénylés előtt minimum 3 évvel érdemes adategyeztetési eljárás indítványozni, amennyiben erre hivatalból nem került sor, amelynek a végeredménye egy határozat, amelyben elismerésre kerülnek a ledolgozott évek – szolgálati idő naptári napra lebontva a kezdetektől, a nyugdíjigénylés megelőző napig, valamint 1988-tól azok a nyugdíjjárulékkal terhelt jövedelmi adatok, amelyből a nyugdíj összegszerű megállapítása történik.

Hazai nyugdíjmegállapítás folyamata amennyiben az igénylő kizárólag Magyarország területén dolgozik.

Érdemes a nyugdíj igénylés meghatározása előtt minden esetben a saját ügyére vonatkozóan személyre szabott tájékoztatást, illetve ha mód van rá előzetes nyugdíjszámítást kérni.

Ezt követően a részletesen át kell tanulmányozni a Magyar Államkincstár oldalán meg található nyugdíjigényléshez szükséges igénybejelentőt, illetve amennyiben szükséges, akkor az ehhez tartozó pótlapokat is.

A nyugdíj igénylés első lépése az igénylő lap szakszerű és pontos kitöltése,(valamint a nyugdíj igénylés napjának megjelölése) benyújtása, ami történhet személyesen papír alapon a lakhely szerint illetékes Kormányhivatal ügyfélszolgálatán vagy ügyfélkapun, elektronikus úton. Amennyiben szeretné elkerülni a többkörös ügyintézést úgy érdemes a nyugdíjigényléshez szükséges nyomtatványok kitöltését szakemberre bízni. 

Abban az esetben, ha munkaviszonyban áll az igénylő úgy a munkaviszonyát nem kell megszüntetni, kivéve azoknak, akik egyes közszférás foglalkoztatási munkakörben állnak abban az estben, ha a nyugdíj mellett is tovább szeretnének dolgozni. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók nyugdíj összegének meghatározás is határozatban történik, azonban az ő részükre a nyugdíjat nem az Államkincstár folyósítja hanem jövedelemkiegészítés jogcímén az őket foglalkoztató egészségügyi intézmény. 

Nagyon fontos a munkáltatóval előzetesen a nyugdíjba vonulás előtt hónapokkal érdemes egyeztetni.

Mi történik a nyugdíj kérelem előterjesztése után?

A nyugdíjigény benyújtásától számított 60 napon belül, amennyiben az igénylő nyugdíjra jogosult végleges vagy nyugdíj előleg megállapító határozatot fog kapni attól függően, hogy, a megállapításhoz az összes vagy csak részadatok állnak rendelkezésre. Nem érdemes a munkaviszonyt megszűntetni, mert ezt követően 45 napon belül érvénytelenné válik az egészégügyi ellátásra való jogosultság és fizetni kell a havidíjat az adóhatóság részére addig, amíg nem kapja kézhez Ön a nyugdíjelőleg megállapító határozatát. 

A nyugdíj megállapítás során az illetékes Kormányhivatal minden hiteles szolgálati idő és kereseti adatot számba véve saját hatáskörben állapítja meg a nyugdíjat, amennyiben hiányzik bármilyen időszak vagy nyugdíjjárulék köteles kereset hiánypótlásként kéri be az igénylőtől.

A megadott határidőn belül a rendelkezésre álló részadatok alapján, a hatóság minden esetben nyugdíjelőleg megállapításról intézkedik, és erről határozatban értesíti az énintett személyt. Amint beérkezik minden adat, úgy természetesen végleges nyugdíjmegállapító határozat születik, amelyet a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal megküld a friss nyugdíjas illetve a Magyar Államkincstár – Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére annak érdekében, hogy a nyugdíjkifizetés postai úton, vagy banki átutalással mielőbb megtörténjen. 

A nyugdíjkifizetése a nyugdíjmegállapító határozat megküldését követő 14 napon belül kerül sor. 

Sokan kérdés merül fel a nyugdíjasban, amikor átutalással kapja kézhez az első ellátást, hiszen nem tudja, hogy hány havi ellátást és ezt milyen időszakra fizették ki a nyugdíj folyósítását végző szerv minden esetben utólag elszámolást küld a megállapító határozatban szereplő és kifizetett nyugdíj összegéről, a nyugdíjas igazolvánnyal (és amennyiben nem korhatárt betöltött személyről van szó úgy) a MAV utazási utalvánnyal együtt. 

Nyugdíjmegállapítás gyakorlati folyamata amennyiben az érintett belföldön és külföldön is dolgozott. 

A nyugdíj igénylés előtt szintén ajánlott Adategyezetési eljár keretében elismertetni a magyar illetve a külföldön szerzett szolgálati időt ez ugyan is nagymértékben elősegíti a nyugdíjmegállapítást. 

Mivel minden országban más a nyugdíjkorhatár ezért érdemes a nyugdíjigénylés előtt 2-3 évvel tájékozódni, minden külföldi és beföldi jogviszony igazolást nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat igazoló bizonyítványokat, valamint az adott országban kapott biztosítási számot az adategyeztetés során mellékelni. 

A magyar öregségi illetve a jelenleg is népszerű kortól függetlenül igényelhető nők kedvezményes öregégi nyugdíjmegállapítása is igénybejelentő lap és azokhoz tartozó mellékletek kitöltésével indul. 

Ezt követően a nemzetközi nyugdíjmegállapító osztály a nyugdíjigény átvételét követően a kérelemben foglaltak alapján, hivatalból megkeresi az adott ország nyugdíjmegállapítóját és a biztosítási szám alapján szolgálati időre vonatkozó adatokat kér be. 

Amennyiben előzetesen ez nem történt meg az ügyben érintett ország vagy országok közt szolgálati időre vonatkozó adatcsere akkor hosszabb időt vesz igénybe, ami 1-2 évig is eltarthat.

Abban az esetben, ha az igénylő jogosult a nemzeti szabályok alapján magyar nyugdíjra úgy a külföldi szerv válaszáig nyugdíjelőlegben részesül.

Természetesen, amikor a belföldön és külföldön szerzett szolgálati ideje igazolása megtörténik, úgy sor kerül a végleges öregségi nyugdíj megállapítására valamint annak folyósítására. 

A nemzeti nyugdíj megállapítást követően a nyugdíjigény továbbitásra kerül az ügyben érintett illetékes ország részére, ahol saját hatáskörben megállapításra és folyósításra kerül az ellátás visszamenőleges hatállyal. 

Az illetékes külföldi szerv minden évben-életben léti igazolást küld a nyugdíjas részére, amit a lakhely szerint illetékes Kormányhivatal ügyfélszolgálatán a személyi igazolvány bemutatást követően hitelesítenek. Ezt követően kell a nyilatkozatot ajánlott küldeményként visszaküldeni a külföldi nyugdíjbiztosító részére, mert ellenkező esetben megszüntetésre kerül a nyugdíj folyósítása. 

Jogorvoslati lehetőségek

Abban az esetben, ha az igénylő kézhez kapja postai vagy elektronikus úton a határozatot, akkor amennyiben annak tartalmával nem ért egyet a következő három féle jogorvoslati lehetőség közül választhat.

A határozat kézhezvételét követően minden jogkövetkezmény nélkül 15 napon belül visszavonhatja, nyugdíj igényét. Ebben az esetben, ha idő közben kifizetésre került részére nyugdíj előleg vagy teljes összegű ellátás azt köteles visszafizetni mivel az már jogalap nélküli. 

Amennyiben a határozatban szereplő adatok pontatlanok illetve hiányosak és az eljárás során jogszabálysértés történt úgy a határozat kézhezvételét követően 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be, amit minden esetben a nyugdíjas lakóhely szerint illetékes törvényszék bírál el.

A nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátást megállapító határozat tartalmát áttanulmányozva hiányzó éveket talál vagy hiányzó illetve eltérő kereseti adatokat, és rendelkezik erre vonatkozóan egykori munkáltató által kiadott jogviszony vagy bérigazolással, felülvizsgálati kérelemmel élhet. A kérelemben leírt valamint a mellékelt igazolások alapján a határozatot hozó szerv a saját hatáskörében újra felülvizsgálja a szolgálati időt valamint azokat a kereseti adatokat, amiből a nyugdíjszámítás történik. 

A felülvizsgálati kérelem bármikor beadható nincs határidőhöz kötve. 

Amennyiben a nyugdíjszerv a benyújtott igazolások alapján elismeri a kifogásolt adatokat úgy módosító határozatot hoz, amelyben alapján visszamenőleg módosított nyugdíj összeg kerül kifizetésre.  Érdemes a nyugdíj igénylése előtt személyre szabott szaktanácsot kérni a nyugdíjba vonulás időpontjára illetve a várható összegére vonatkozóan. 

Szerző Szatmáry Tünde Katalin 

2024.01.22.

error: A tartalom védett.