Korhatár előtti ellátások

Ebben a csoportban azok az ellátások sorolhatók, amik korhatár elérés előtt bizonyos feltételek együttes fennállása esetén igényelhetők.

A nyugdíjkorhatár gyors ütemben emelkedik, számos korábbi kedvezmény is megszűnt az elmúlt évtizedben, és ez még inkább megnehezíti a megfelelő tájékozódást, és nem mindig világos, hogy ki mikor mire jogosult.
Jóformán senki nem tudja pontosan, mikor és milyen feltételekkel vonulhat nyugdíjba, sőt azt sem hogy esetlegesen milyen kedvezményes feltételek alapján válik jogosulttá korhatár előtti ellátások valamelyikére.

Korkedvezményes nyugdíj

A szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzők korábban korkedvezményben részesültek, a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X.6.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.
(2-2 évi korkedvezményben részesült/részesülhet az a nő, aki legalább 8 éven át, és az a férfi, aki legalább 10 éven át korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozott – további 1-1 év +4 +5 évenként –, továbbá az a személy, aki legalább 6 éven át 100 kPa-nál (kilo pascal) – a normál légköri nyomásnál – nagyobb nyomású légtérben dolgozott, +1 év 3 évenként.
A korkedvezmény 2014-ig megszerzett szolgálati idő alapján vehető igénybe, ezt követően már nem érvényesíthető.

Mielőtt korkedvezményes nyugdíjat igényel fontos tudni, hogy ez a típusú ellátás a korhatár előtti ellátások csoportjába tartozik, ami azt jelenti, hogy keresőtevékenységet folytathat az igénylő a tárgy évre vonatkozóan. A kereső tevékenység ideje alatt a jövedelme nem éri el az úgynevezett éves keretösszeget, (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosát).

Amennyiben a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig, az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Amennyiben a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, akkor azt a havi ellátást vissza kell fizetni.

Milyen munkakör számít veszélyesnek?

Amely a szervezetet fokozottan igénybe veszi, illetve az egészségre különösen ártalmas.
Például röntgen segédi, gyógyszer- és vegyi anyag gyárban végzett munka, bányászok, kovács (melegüzem), mozdonyvezető, hajón zárt vagy sugárzásnak kitett munkakörök esetén illetve veszélyes hulladékkal dolgozók estében pl.: atomerőmű.

A szolgálati járandóságot a jogszabályokban meghatározott nyugdíjmegállapító szervek állapítják meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
A szolgálati járandóságot a mindenkori vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően kell emelni.
A szolgálati járandóságot a hatályos személyi jövedelemadó kulcs mértékének (15%) megfelelően csökkentett összegben kell folyósítani.
A fegyveres szervezeteknél eltöltött évek után, úgy, mint: Magyar Honvédségnél, Belügyminisztériumnál, (katonák, rendőrök, tűzoltók… stb.).

Vegye fel velünk a Kapcsolatot

Bízza ránk nyugdíjügyeit

NYUGDÍJ ügyek

Szatmáry Tünde Katalin

Töltse ki az űrlapot! 24 órán belül válaszolunk. Az összes mező kitöltése kötelező!