Skip to content

Ügyintézés Azonnal

logo-kicsi-gold

ugyintezesazonnal.hu

HOZZÁTARTOZÓI ELLÁTÁSOK

Tudja ön, hogy milyen ellátást igényelhet elhunyt hozzátartozója után?

Hozzátartozói ellátások

Özvegyi nyugdíj-Árvaellátás-Szülői nyugdíj

Özvegyi nyugdíj
Sokszor szeretett hozzátartozó elhalálozásakor – nem csak a fájdalom – a szomorúság miatt, hanem információk – hiányában sem tudják, hogy milyen ellátást igényelhetnek a házastárs/élettárs, vér szerinti gyermek, illetve a szülő után és ezeknek az ellátásoknak mik a jogszabályban előírt feltételei.

A hozzátartozói ellátás mindegyik fajtája rendszeresített formanyomtatványon igényelhető, mivel nem jár alanyi jogon.
Téves azt gondolni, hogy mindenkinek jár az özvegyi nyugdíj.
Hozzátartozói ellátás során akkor jogosult az igénylő az ellátásra, ha a jogszerző az életkora szerint törvényben meghatározott szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi illetve szolgálati járandóságba részesül. Ezen kívül teljesülnie kell a jogszabályban előírt egyéb feltételeknek.
Fontos megemlíteni, az élettárs fogalmát, ami vagy bejegyzett élettársi viszonyt jelent, vagy az elhalálozás pillanatában fennálló érzelmi és gazdasági közösség folyamatos fennállását.
Kiemelt jelentőséggel bír, hogy az élettársak együtt éljenek és a kapcsolatból gyermek szülessen, vagy megszakítás nélkül bizonyíthatóan tíz éven keresztül az együttélés hitelt érdemlően igazoltan fennálljon.
Amennyiben a hivatal az özvegyi igény elbírálása során több igénnyel is találkozik, úgy vizsgálni kell a jogszerző kivel mikor és milyen kapcsolatban élt együtt életvitelszerűen.
Az élettársak illetve a házastársak bejelentett lakcím eltérése, tanúbizonyítási eljárás lefolytatását eredményezi, (ami azt jelenti, hogy az igénylőnek tanúkkal hitelt érdemlően kell bizonyítani az együttélés tényét). Ez akkor jelent nagyobb gondot, ha több élettárs egyszerre nyújt be özvegyi nyugdíj iránti kérelmet.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj 
Házastárs vagy élettárs halála után az igénylőt (jogszabályban előírt feltételek alapján fennálló) ellátás illeti meg. 
Az elhalálozás napjától a megállapított nyugdíj 60% át jelenti és az elhalálozástól számítva egy évig folyósítható.

Kik jogosultak Özvegyi nyugdíjra annak lejártát követően?
Az alábbi feltételek az irányadók:

 • aki az elhunyt jogszerző halálakor betöltötte a reá előírt nyugdíj korhatárt (vagy is öregségi nyugdíjban részesül)
 • megváltozott munkaképességű (az egészségkárosodás mértéke 50%) vagy
   házastársa jogán fogyatékos vagy tartós beteg gyermeket nevel, illetve két árva ellátásáról gondoskodik

Mikor éledhet fel a nyugdíj az ideiglenes özvegyi nyugdíj lejártát követően?
Az 1993.március 1-e előtt az elhalálozástól számított 15 éven belül, illetve 1993.02.28.-át követően 10 éven belül fent felsorolt feltételek valamelyike az igénylőre nézve bekövetkezik.

Milyen összegben jár az özvegyi nyugdíj:

 • amennyiben az igénylő a reá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt még nem töltötte be, vagy is még nem nyugdíjas, illetve nem részesül egészség károsodáson alapuló ellátásban, akkor 60%-os mértékű.
 • ha az igénylő rendelkezik saját jogú pl: öregségi nyugdíjjal vagy korhatár előtti ellátásban részesül, akkor az özvegyi nyugdíj 30%-os mértékben kerül megállapításra.

Árvaellátás:
Ki jogosult árvaellátásra:

 • vér szerinti gyermek, aki akár házasságban akár élettársi kapcsolatból született
 • az örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
 • unoka (ha a nagyszülő) saját, háztartásában nevelte és tartására köteles és képes hozzátartozója nincs

Fontos, hogy a szülő nagyszülő az elhalálozás pillanatában rendelkezzen az életkorának megfelelően jogszabályban előírt szolgálati idővel. 
Sok esetben célszerű adategyeztetési eljárást lefolytatni, mivel így a hivatal határozatba foglalja az igénylő, jelen esetben a nagyszülő szolgálati idejét és béradatait.
Így ha bármilyen hirtelen elhalálozás bekövetkezik, akkor a családtagok már akadálymentesen tudják igényelni a hozzátartozói ellátásokat. Hiszen sok esetben nehézséget jelent az elhunyt szülő iratainak munkakönyv, munkaszerződések, katonakönyv, bizonyítványok, és egyéb hivatalos igazolások felkutatása.

Meddig jár az árvaellátás?

 • szülő elhalálozásától számítva a gyermek 16. életévének betöltéséig jár (tanulmányokra tekintet nélkül.)
 • 16-25 életévének betöltéséig abban az estben jár az ellátás, ha a gyermek igazolja, hogy nappali tagozatos tanulmányokat folytat. Pontosan annak a hónapnak a végéig, amíg a tanulmányok befejezése megtörtént illetve még a tanulmányok szüneteire is jár. (Az igazolást minden estben az adott oktatási intézménynek kell kiállítania). 
 • Amennyiben a tanulmányok ideje alatt a gyermek megváltozott munkaképességű, úgy erre tekintettel ennek a ténynek a fennállása alatt életkorra tekintet nélkül jár az ellátás.

Szülői nyugdíjra ki jogosult?

 • aki a gyermeke halálakor a 65. életévét betöltötte, vagy gyermeke unokája megváltozott munkaképességű volt az elhalálozás időpontjában.
 • gyermeke, unokája a halálát megelőző egy éven át eltartotta, azt a szülőt is megilleti ez az ellátás, aki a gyermeke elhalálozásától számított tíz éven belül megváltozott munkaképességűvé válik és tartásra kötelezett hozzátartozója nincs.
 • Ha a szülő rendelkezik pl: öregségi nyugdíjjal, akkor részére 30%-os mértékű szülői nyugdíj jár, amennyiben valamilyen okból kifolyólag nem rendelkezik ellátással, akkor 60% -os mértékű a szülői nyugdíj kerül folyósításra.

A hozzátartozói ellátások igénylésével kapcsolatban, személyre szabottan végzünk szaktanácsadást, valamint teljes körű ügyintézést is. Forduljon hozzánk bizalommal.

Vegye fel velünk a Kapcsolatot

Bízza ránk nyugdíjügyeit

NYUGDÍJ ügyek

Szatmáry Tünde Katalin

Töltse ki az űrlapot! 24 órán belül válaszolunk. Az összes mező kitöltése kötelező!


  error: A tartalom védett.