A Nők Kedvezményes (40 év után járó) Öregségi nyugdíjigénylés feltételei, itthon és külföldön szerzett szolgálati idő után

Nők Kedvezményes Nyugdíjba vonulás lehetőségei, amely az itthon és külföldön élő hölgyek számára egyaránt elérhető. Vajon meddig és mikor érdemes igényelni ezt a típusú saját jogú nyugdíjat? Sok hölgyben felmerül a kérdés, hogy mely időponttól érdemes élni a Nők (40) éves Öregségi nyugdíjba vonulás lehetőségével, illetve, előnyös-e számára ennek az ellátásnak az igénylése.

Az esetek többségében az érintett nyugdíjba vonulás előtt nem kap részletes személyre szabott tájékoztatást, pl. arra vonatkozóan, hogy milyen összegű nyugdíjba részesül, ha ezt a típusú ellátást veszi igénybe, valamint, hogy milyen időponttól igényelheti, esetleg a jelenlegi jogviszonyát meg kell –e szüntetni a nyugdíjigényléshez.

Az esetek többségében a nyugdíjba vonulás szinte mindig az adott személy élethelyzetétől, munkahelyi körülményeitől jövedelmi viszonyaitól, valamint egészségi állapotától függ. Annál, inkább mert ennek a típusú ellátásnak az igénylése nem korhatárhoz kötött, illetve kizárólag Magyarországon igényelhető, és nem feltétele a biztosítási jogviszony megszűnése csak abban az esetben, ha az érintett közszolgálati jogviszonyban áll.

Tehát ha valaki munkaviszony keretében dolgozik, nem szükséges a munkaviszonyát megszűntetni a nyugdíjigénylést megelőzően.

Nők Kedvezményes nyugdíj megállapítása során az összes szolgálati idő alapján számolják ki a kezdő nyugdíj összegét, ebből adódóan semmilyen hátrányt nem szenved az igényélő, ahhoz képest mintha a korhatár elérését követően vonult volna nyugdíjba.

Fontos és egy életre szóló döntés, mivel az idő előre haladtával a nyugdíj jogosult amennyiben ezt a típusú ellátást választotta, nincs lehetősége a korhatár elérését követően élni a nyugdíj összegére vonatkozó újraszámítás lehetőségével.

Ennek az ellátásnak is jogalapja, mint minden nyugdíjnak a jogerős adategyeztetési határozatban elismert szolgálati idő és éves nyugdíjjárulék köteles keresetek megléte.

Abban az esetben, ha Ön rendelkezik szolgálati idő megállapító határozattal, úgy lehetősége nyílik előzetes nyugdíjszámításra, szaktanácsadással egybekötött szolgáltatás igénybevételére is.

Az adategyeztetési határozatban foglaltakból – egy előzetes nyugdíj számolás során – meghozható az a nagy horderejű döntés, amely alapján eldönthető, hogy a Nők Kedvezményes öregségi nyugdíját válassza, vagy pedig a korhatár elérése után járó öregségi nyugdíjat, mivel egyértelművé válik, hogy az Ön számára melyik a kedvezőbb.

Az a hölgy, aki ebben a típusú ellátásban szeretne részesülni, (jelenleg kereseti korlát nélküli dolgozhat tovább, nyugdíjasként) – járulék levonása nem terheli, kizárólag a 15% Személyi Jövedelem Adót vonnak le a jövedelméből.

Fontos, hogy a Nők Kedvezményes öregségi nyugdíja kortól függetlenül igényelhető, amely egész Európában egyedülálló nyugdíjba vonulási lehetőség.
Ennek a nyugdíjigénylésének továbbra is feltétele a határozatban elismert 40 év szolgálati idő, amelyben kötelező a minimum 32 év keresőtevékenység megléte.
Az elismert szolgálati időbe beleszámít minden munkavégzéssel egyenértékű biztosítási jogviszony, továbbá a gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások.
Nem lehet viszont figyelembe venni a Nők Kedvezményes öregségi nyugdíjigénylésének szempontjából a felsőfokú (egyetemi, főiskolai) tanulmányok idejé, valamint a munkanélküli ellátás folyosítás időtartamát sem.

Amennyiben az igénylő belföldön 32 éven keresztül végzett keresőtevékenységet, és 8 évet dolgozott/dolgozik bármelyik (Európai Uniós tagállamban, vagy hazánkkal egyezményes országban), úgy a következő képen válik jogosulttá a Nők Kedvezményes (40 év után járó) öregségi nyugdíjára, (akkor is jogosult, amennyiben Ön jelenleg nem hazánk területén él).
Az egyezményes országokban szerzett szolgálati idő is beszámít jogosultsághoz szükséges időbe, amennyiben azt az adott ország nyugdíj megállapító társ szerve ledolgozott szolgálati időként visszaigazolja a magyar szerv részére.

Külföldön szerzett szolgálati idő a nyugdíj jogosultsághoz összeadódik két (esetleg több) országban megszerzett szolgálati időként, de a nyugdíj összegének megállapításánál csak a Magyarországon befizetett 32 év nyugdíjjárulék köteles jövedelme után kerül megállapításra a magyar nyugdíj összege.

Amennyiben Ön igénybe veszi ezt a típusú ellátást, – akár külföldön, akár belföldön él, úgy kereseti korlát nélkül folytathat kereső tevékenységet, mert jelenleg a nők kedvezményes öregségi nyugdíja mellett nincs kereseti maximum meghatározva.

Vegye fel velünk a Kapcsolatot

Bízza ránk nyugdíjügyeit

NYUGDÍJ ügyek

Szatmáry Tünde Katalin

Töltse ki az űrlapot! 24 órán belül válaszolunk. Az összes mező kitöltése kötelező!