Skip to content

Ügyintézés Azonnal

logo-kicsi-gold

ugyintezesazonnal.hu

Örök dilemma, hogy érdemes-e a nők 40 éves nyugdíjba vonulásátválasztani, vagy jobb ha megvárja az öregségi nyugdíjkorhatárt

Nagyon fontos tudni, hogy a nők kedvezményes – 40 év után járó – öregségi nyugdíja kortól függetlenül igényelhető, abban az estben, ha a jogszabályban előírt feltételek az igénylés időpontjában együttesen teljesülnek. Érdemes figyelni a jogosultsági feltételekre, mivel erre vonatkozóan a jövőre nézve változások lehetnek. 

A nők Kedvezményes nyugdíj igénylésének továbbra két feltétele a 40 év elismert szolgálati idő, illetve a 32 év keresőtevékenység egyidejű megléte 4 gyermekig bezárólag.

A kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év szolgálati időbe egyenrangú jogosító időként beszámít a belföldön és külföldön szerzett igazolt biztosítási időtartam, amely alatt igazolt járulékfizetés történt. 

A nők kedvezményes nyugdíj igénylés előnyei:

 • korhatárra tekintet nélkül igényelhető amennyiben a fent jelölt két feltételek az igénylés időpontjában fennállnak az igénylő hölgy esetében.
 • belföldön és külföldön szerzett szolgálati idő is jogosító időnek számít.
 •  szolgálati időként figyelmembe vételre került a gyermekneveléssel kapcsolatos igazolt időtartam. Gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások:
 • GYAS, GYED, GYES, GYOD, CSED, Ápolási díj vér szerinti és örökbefogadott gyermek után.
 • Munkaviszony, közszférában szerzett időtartam. valamint a vállalkozóként befizetett igazolt járulékfizetéses időszakok, az őstermelői tevékenységet is beleértve.
 • Adategyeztetési eljárás lefolytatását követően igénylehető ellátás.

Nem vehető figyelembe szolgálati időként a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához az alábbi jogviszonyok

 • a felsőfokú tanulmányok ideje (egyetem, főiskola)
 • szakmunkás képzés ideje (3 év)
 • fizetésnélküli szabadság időtartama
 • amikor munkanélküli ellátást vagy álláskeresési járadékot kapott, 
 • passzív táppénz időtartama
 • NYES, (nyugdíj előtti segély) időtartama,
 • megállapodás alapján járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő

1998. január 1-e előtti fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napját, amennyiben az igénybevétele nem gyermekgondozás vagy ápolás miatt történt.

Korhatáros öregségi nyugdíj:  

 •  életkorhoz kötött nyugdíj nők és férfiak is a jogszabályban előírtak alapján vehetik igénybe, jelenleg 65 éves koruktól abban az esetben, ha 15 illetve 20 év ledolgozott és a nyugdíjszerv által határozatban elismert szolgálati idővel rendelkeznek. 

2024-ben az 1959.-es illetve 2025.-ben az 1960.-as születésű nők és férfiak vonulnak öregségi nyugdíjba.

Öregségi nyugdíjmegállapításnál szolgálati időként figyelembe vételre került:

Munkaviszonyban szerzett idő, Egyéni és Társas Vállalkozás járulékfizetéssel igazolt időtartama, KATÁS egyéni vállalkozói jogviszony, Átalányadós Egyéni vállalkozói jogviszony. 

-Gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások időtartama GYÁS, GYES, GYED, GYOD

– 1997.12.31.-ig folytatott felsőfokú nappali tagozatos egyetemi és főiskolai tanulmányok,

– álláskeresési járadék, (régebben munkanélküli segély)

– NYES (nyugdíj előtti segély)

-bedolgozói jogviszony,

-Kisiparosi, magánkereskedői tevékenység időtartama,

-Sorkatonai szolgálat időtarama

-Szakmunkás képzés időtartama (általában 3 év).

– Ápolási díj

-Őstermelői tevékenység

-Adategyezetési eljárást követően megállapítható ellátás.

Mitől függ a megállapított nyugdíj összege?

Mind kéttípusú nyugdíjigénylésnél érdemes kiszámolni naptári napra pontosan a nyugdíjigénylést megelőzően Adategyezetési határozatból hogy a kezdetektől a nyugdíjba vonulásig hány napot dolgozottunk, mert kielemet jelentőséggel bír, hogy az igényléskor a megszerzett szolgálati idő teljes évre jöjjön ki és ne legyen tört hónap.

Ugyanis a majdani nyugdíja három dologtól függ, hány évet dolgoztunk, 1988.-tól egészen a nyugdíjigénylésnek napjáig milyen összegű nyugdíjjárulékot terhelő keresettel rendelkezik.

 A harmadik tényező, hogy a nyugdíjba vonulás évében milyen érvényes valorizációs szorzókkal számolják ki a kezdő nyugdíj összegét. 

A köztudatban lévő szóbeszéd, hogy az utolsó öt év átlagkeresést veszik alapul, ami nem téves.

Bármelyik ellátás igénylésére is kerüljön sor érdemes mérlegelni, hogy a munkaviszonyt nem kell megszűntetni és a nők kedvezményes 40 éves nyugdíja illetve a korhatáros öregségi nyugdíjba vonulás után is jövedelem korlát nélkül dolgozhat. 

A munkaviszonyos foglalkoztatásról eltérően közszférás foglalkoztatásokra ágazatoktól függően speciális  jogszabályok vonatkoznak. 

Aki úgy dönt, hogy él a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségével az életre szóló felelősség teljes döntést hoz, hiszen a reá irányadó korhatár elérésekor nem kérheti nyugdíja újraszámítását még abban az esetben, sem ha tovább dolgozott, hiszen a munkabéréből járulék levonás nem történik kizárólag a 15 SZJA. 

Kinek éri meg a nők 40 évét választani?

Akinek még több mint öt év van a korhatár eléréséig, ami jelenleg 65 év annak érdemes a nők kedvezményes nyugdíját választani, hiszen viszonylag fiatalon jó egészségi állapotban a nyugdíjigénylést követően akár olyan tevékenységet is folytathat, amelyre hosszú évek alatt nem volt ideje. 

Kinek érdemes megvárni az öregségi nyugdíjkorhatárt?

Fontos, hogy a felsőfokú nappali tagozatos egyetemi, vagy főiskolai tanulmányokkal rendelkező ügyfeleknek nem minden esetben célszerű igényelni a nők kedvezményes öregségi nyugdíját, hiszen a magasabb összegű nyugdíjalapot képező átlagkereset (életpálya kereset) az öregségi nyugdíjigénylésnél sok estben magasabb összegű nyugdíjat eredményez, mint a nők 40 éves nyugdíj összege.

A nyugdíjigénylést meghatározó tényezők többek közt jelenlegi életkörülmény, egészségi állapot, anyagi helyzet, jövőbeli tervek hosszútávú lehetőségek.

Amennyiben szeretne megfontoltan dönteni és várható nyugdíja összegéről előre értesülni, úgy érdemes az adategyezető eljárást követően előzetes nyugdíjszámítást kéri,(akár több időpontra vonatkozóan) és ezt követően végleges meglapozott döntést hozni, előre megtervezve a nyugdíjas éveket. 

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin 

error: A tartalom védett.